PERFORMANCE ART

VIDEO OBJECT TEXT PHILOSOPHY ACTION

CONCEPTUAL

PRACOWNIA ARTYSTOW SAMOBOJCOW (PL)

short video footage, conception

rys.1

rys.2

rys.3

quick 3d project 
'undiscovered vein of city space'
urban installation

'Żyły miasta – nieodkryta przestrzeń'

Miasto, które znamy z dzisiejszych czasów to zbiór wydarzeń jakie wykreowały obraz przestrzeni miejskiej. Jest to także zbiór warstw, które nakładały się jedna na druga podczas procesu kreacji miasta. Na ten proces maja oczywiście wpływ też inne czynniki: historyczne, geograficzne, społeczne. Biorąc po lupę miasto Kraków i pomijając te szeroko opisane aspekty zaczynają odkrywać się nam całkowicie inne drogi rozwoju miasta. To co buduje miasto i utrzymuje je przy życiu nie znajduje się tylko na powierzchni. Pod miastem znajduje się cała struktura podziemna, żywiąca potrzebną energią osiedla ludzkiej działalności, a także trawiąca pozostałosci w postaci odpadków po człowieku. Jest to wielka sieć przeplatająca się pod ulicami, domami i fabrykami. Codziennie przesyłają niesłychaną masę, która karmi miasto pozwalając mu istnieć. Oczywiście jest związane z człowiekiem obsługujacych tą machinerie, choć coraz częściej automatyzuje się urządzenia kierujące „źyłami miasta”. Niedługo może dojść do sytuacji gdzie miasto będzie samo funkcjonować. Nad kwestiami żył miasta, pomijajac wizje przyszłości mało kogo to interesuje, a w końcu jest to duża część życia człowieka, od tego zależy współczesne życie. To jest własnie nasza cywilizacja i to jak razem z nią ewoluował człowiek. Fragmenty tego układu życiowego można dostrzec zwykle tylko w przypadku wykopów lub odkrywania powierzchni w celu naprawy uszkodzeń 'żył'.

Idea projektu:
Doprowadzić do symbolicznego odkrycia 'żył miasta'. Porówonując miasto do ciała człowieka pokazać jak oba organizmy się przenikają i tworzą nawzajem.
Medium:
Wstawiony pomiędzy dwie ściany obiekt-instalacja: rura imitująca ściekową, w której wnętrzu znajduje się konstrukcja dźwiękowa. Obiekt ma sprawiać wrażenie drżącgo poprzez oddtwarzanie w nim mocnego basowego dudnienia. Obiekt ma również byc przeszkodą pod którą trzeba schylić się i przejść.
(rys.1,2,3)--------------------------------------------------------------------------------------

making of Scar-Man

making of Scar-Man

making of Scar-Man