PERFORMANCE ART

VIDEO OBJECT TEXT PHILOSOPHY ACTION

performance "Lewitacja" by Adam Gruba[pl] Poszukiwanie punktu mentalnej i fizycznej lewitacji. Używając elementu natury, własnego ciała i dwóch przeciwstawnych kolorów, staram się oderwać od rzeczywistości by unieść się ponad ziemię, ponad ludzi, ponad siebie samego.

[eng] Finding mental and physical point of levitation. Using a part of nature, my body and two opposite colors, i want to tear of reality to float above ground, above people and above myslef.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz