PERFORMANCE ART

VIDEO OBJECT TEXT PHILOSOPHY ACTION

golem: "obłok niewiedzy" /"cloud of unknowing"


screenshots from documentation

perfomance by Adam Gruba

preview of performance series

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz