PERFORMANCE ART

VIDEO OBJECT TEXT PHILOSOPHY ACTION

no-build but build golem (performance by Adam Gruba)

performance was a part of PERFO-ŁAZARZ in Galeria Raczej, Poznań


photos by lazarz.pl and Piotr Rymer


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz